Účast dětí na hodinách pro dospělé

Stávající hodiny jsou určeny pro dospělé, licenci na výuku dětí prozatím nemám.  Nyní se mi nechce příliš někoho omezovat, ale aby byla bezpečnost a pohodlí při cvičení zajištěna pro všechny, prosím o dodržování následujících pravidel:

·        Vstup platí každá osoba, ať je to dospělý nebo dítě

·        Každý rodič si své dítě hlídá - dítě nesmí pobíhat po tělocvičně, plést se pod nohy ostatním, rušit ostatní, zabírat prostor pro více jak jednu osobu apod.

·        Každý rodič bere na vědomí, že tato zumba NENÍ určena speciálně pro děti a styl cvičení jim proto nebude přizpůsobován

·        Každý rodič je za své dítě odpovědný

·        Děti i dospělí musí mít obuv určenou do interiéru (zůstala tam dnes bahnitá plošina - právě po dětech)

Pokud nebudou tyto zásady dodržovány, bude bohužel nutné účast dítěte na hodině okamžitě ukončit.

Rovněž vzhledem ke specializaci současné zumby (pro dospělé) může v budoucnu dojít k dalšímu omezení, bude-li počet dětí příliš vysoký a bude-li omezovat dospělé.

Děkuji všem za pochopení,

Šárka